Nieuwe subsidieregeling voor lokale energie-initiatieven

05 november 2015

Nieuwe subsidieregeling voor lokale energie-initiatieven

 

 

De provincie stelt een nieuwe subsidieregeling open voor lokale energie-initiatieven. Het gaat om een laagdrempelige regeling die groepen bewoners, organisaties of bedrijven stimuleert om lokaal een bijdrage te leveren aan energiebesparing of het opwekken van hernieuwbare energie. In Overijssel zien wij een toenemend aantal lokale initiatieven op gebied van energie en duurzaamheid. Met de nieuwe regeling speelt de provincie in op de specifieke wensen vanuit deze initiatieven.

 

Gedeputeerde Erik Lievers voor Energie, Milieu en Europa: “De inwoners, organisaties en bedrijven in Overijssel kunnen op vele manieren en in vele vormen bijdragen aan onze energiedoelstelling: 20% hernieuwbare energie in 2023. Wij willen dit graag stimuleren, en denken zoveel mogelijk mee met de initiatiefnemers. Vandaar dat we een nieuwe regeling hebben gemaakt die goed past bij de wensen van deze projecten.” Lievers maakte de regeling vanmiddag bekend tijdens de aftrap van het nieuwe lokale energiebedrijf Zuiver Hof van Twente in Goor.

 

De belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de regeling zijn laagdrempeligheid, beperking van de administratieve lasten voor de initiatiefnemers en de mogelijkheid om verschillende fases van een lokaal initiatief te kunnen ondersteunen. Daarnaast groeit de subsidie als het ware mee met het initiatief; de subsidie wordt per fase van de ontwikkeling uitgekeerd.

 

  • De fase van ideevorming en projectvoorbereiding
  • De daadwerkelijke realisatie van een eerste project
  • De verdere professionalisering van de organisatie

 

Daarnaast worden de initiatiefnemers ook inhoudelijk actief ondersteund door medewerkers van de provincie en door de Initiatievenmakelaardij (IM@Overijssel).

 

Met de invoering van de nieuwe regeling komt het college van Gedeputeerde Staten tegemoet aan een wens van Provinciale Staten. Vanuit Provinciale Staten is in het verleden verschillende keren aandacht gevraagd voor deze specifieke groep.

 

Kijk voor een overzicht van alle stimuleringsregelingen van de provincie op gebied van energie op www.overijssel.nl/nieuweenergie.