Verslag Gemeentelijk overleg 04-11-2015

13 november 2015

Verslag van het overleg met Plaatselijk Belang Dedemsvaart.

Bijeenkomst dd.: 4 november 2015

Aanwezig:

Namens PB: Gerrit Schipper en Harry Drogt

Namens gemeente: Jan de Vries

1. Overlast door vrachtverkeer Oude Zuidwolderstraat.

Het geluidsprobleem is inmiddels opgelost. De transporteur heeft de aanvoertijden aangepast.

 2. Blauwalg.

Afgelopen jaar is een slecht jaar geweest voor de blauwalgen. Er is maar één waarschuwing geweest, na de tropische dagen. De airlift wordt binnenkort opgehaald. Een exacte datum is nog niet bekend. De proef met het Coccolietenkrijt loopt nog. Er zijn nog onvoldoende resultaten om conclusies te trekken. Voor het doorspoelsysteem zijn we nog bezig met onderzoek. De effecten op de blauwalgbloei zijn zeer onzeker.

3. Toezicht door een vast persoon in een gebied.

We komen hier op een later tijdstip op terug, zie de punten 4 en 6 in het vorig verslag.

4. Snekheidsmetingen Magnolia.

De resultaten van de metingen zijn inmiddels gecommuniceerd met PB.

5. Reclame-uitingen op vm ABN gebouw in Julianastraat.

Daar is vergunning voor verleend.

6. Uitstraling Julianastraat.

We komen hier op een later tijdstip op terug.

7. Bijdrage Rabobank voor speelvoorzieningen.

Een medewerker van team IGG neemt hierover binnenkort contact op met de voorzitter van PBD (Actie OG-IG-BJG).

8. Groot onderhoud Hoofvaart West.

Besloten is om het groot onderhoud aan de Hoofdvaart, tussen Ommerkanaal en huisnummer 153, nog dit jaar uit te voeren in plaats van in 2016. De opmerkingen van de buurtvereniging over gevoerde gesprekken over optische aanpassingen en aanpassing van de aansluiting Hoofdvaart-Ommerkanaal, zijn bij PB niet bekend (Ter info: OG-IG-BJG).

9. Riet langs het Ommerkanaal.

Het hoge riet langs het Ommerkaal tussen Langewijk en Hoofdvaart belemmert het uitzicht van bewoners. De vraag is of daar iets aan is te doen (Actie: OG-IG-AtR).

10. Omgekeerd inzamelen van afval.

Wat is de stand van zaken m.b.t. het omgekeerd inzamelen van afval? PB had de indruk nog te worden betrokken in het traject in aanloop naar het raadsvoorstel (Actie: RD-OG-JS).

11. Gladde brug/vlonder.

De houten planken van de voetgangersbrug over het kanaal t.h.v. ’t Olde Postkantoor zijn, onder vochtige omstandigheden, erg glad zijn. Ook de vlonders langs de Wisseling zijn daar gevoelig voor (Actie: OG-IG-BJG)

12. Bladhekken.

De bladhekken aan de Buizerdweg zijn verdwenen, terwijl daar veel gemeentelijke bomen staan. Aan de Steenbergerwijk staan twee bladhekken op korte afstand van elkaar. PB adviseert om de bladhekken beter te verdelen over het gebied (Actie: OG-IG-BJG).

13. N.a.v. Burendag Kotermeerstal Zuid.

Tijdens de goedbezochte (250 bezoekers) Burendag Kotermeerstal Zuid is ook de vraag gesteld: Wat zou er in onze woonwijk verbeterd kunnen/moeten worden?

Op deze vraag zijn veel reacties ontvangen. De volgende punten kunnen wellicht door de gemeente worden opgepakt (Actie: OG-IG-BJG)

  • Het beton van de toegangsbrug tot de wijk (Kotermeerstal) heeft een lelijke grijze kleur. Zou dat beton kunnen worden voorzien van een frisse (lichtblauwe) kleur?
  • Betere verlichting bij de brug aan het begin van de woonwijk, zodat de toegangsweg (Kotermeerstal), ook in het donker, goed zichtbaar is.

14. Volgend overleg

Het eerstvolgend overleg wordt gepland op woensdag 16 december 2015 om 13:30 uur in “De Baron”.