Jaarwisseling 2015- brief burgemeester Snijders

31 december 2015

De jaarwisseling.

We kijken terug op het oude jaar en wensen elkaar het allerbeste voor het nieuwe jaar. Net als in voorgaande jaren, zorgt de gemeente er samen met politie en brandweer voor dat iedereen de gelegenheid krijgt om oud & nieuw op een prettige en veilige manier te vieren. Ook dit jaar vraag ik u om hier een bijdrage aan te leveren door de informatie en spelregels rond de jaarwisseling bij uw achterban onder de aandacht te brengen.
We vragen onze inwoners ook dit jaar om tijdens de jaarwisseling, met z’n tradities als carbidschieten en vuurwerk afsteken, rekening met elkaar te houden. Door de spelregels in acht te nemen, rekening te houden met omstanders bij het afsteken van vuurwerk en overlast voor de buren te voorkomen, zorgen we er samen voor dat het voor iedereen een feestelijke avond is.
Dit jaar besteden we extra aandacht aan het opruimen van vuurwerkafval. Want na een gezellige jaarwisseling, is het prettig om het nieuwe jaar schoon en opgeruimd te beginnen. Daar zorgt de gemeente voor, door op nieuwjaarsdag alweer vroeg op pad te gaan om de rommel op te ruimen. Alle inwoners kunnen onze mannen een handje helpen door mee te doen aan het nieuwjaarsvegen. In samenwerking met ROVA roepen we dit jaar iedereen op om op 1 januari 2016 om 12.00 uur de bezem te pakken en het afval van het vuurwerk op te ruimen. Zo is de gemeente Hardenberg aan het eind van nieuwjaarsdag weer mooi schoon.
Op de vuurwerkverkooppunten in de gemeente Hardenberg worden speciale zakken verstrekt waar men het vuurwerkafval na het afsteken in kan doen. Inwoners kunnen het vuurwerkafval op woensdag 6 januari gratis inleveren op één van de inzamelpunten in de gemeente. U vindt de locaties en tijdstippen op www.hardenberg.nl/jaarwisseling en in de bijlage. Nieuwjaarsvegen is wat mij betreft een nieuwe traditie voor nieuwjaarsdag!
In de bijlage stuur ik ook de folder over de jaarwisseling. Er staan tips in voor veilig vuurwerk afsteken, maar u leest ook de spelregels rond carbidschieten en natuurlijk alle informatie over het nieuwjaarsvegen. Zou u deze informatie willen delen met uw achterban via bijvoorbeeld uw nieuwsbrief, website, facebookpagina, twitteraccount of e-mailbestand? U kunt natuurlijk ook verwijzen naar www.hardenberg.nl/jaarwisseling.
Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking en wens u een fijne jaarwisseling!
Peter Snijders
Burgemeester