Gewijzigde verkeerssituaties

31 december 2015

De gemeente heeft onlangs op een drietal plaatsen in ons dorp een verkeersituatie aangepakt. Getracht is dat door deze veranderingen de situaties duidelijker zijn geworden wat weer ten goede komt aan een vlottere doorstroming van het verkeer en natuurlijk de verkeersveiligheid.Het gaat over de volgende situaties:

Hoofdvaart:

Vanaf de Schuttevaer tot voorbij het Ommerkanaal is de Hoofdvaart voorzien van een nieuwe asfalt laag. Dit zou volgens  de planning in 2016 plaats vinden, maar is op aandringen vanuit de buurt en van Plaatselijk belang nog dit jaar aangepakt. De werkzaamheden zijn inmiddels achter de rug en het ziet er allemaal prefect uit. Nog even een waarschuwing. Pas op uw snelheid, want het wegdek nodigt uit om wat harder te rijden en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Nieuwewijk/Wisseling ZZ/Moerheimstraat ZZ.

Er was op deze kruising enige onduidelijkheid over de voorrang regeling. Dat zou te maken kunnen hebben omdat de trottoirs naast deze kruising doorliepen. De gemeente heeft dit opgelost door het kruisingsvlak groter te maken en enige meters door te laten lopen in de richting van de  Wisseling ZZ en de Moerheimstraat ZZ .Hiervoor zijn dezelfde rode klinkers gebruikt waarvan de kruising reeds was voorzien. Hopelijk zal deze aanpassing voor meer duidelijkheid zorgen wat weer  ten goede komt  van de verkeersveiligheid. Op de Nieuwewijk/Wisseling ZZ en Moerheimstraat ZZ geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur.

Ommerkanaal-Sportlaan.

Deze kruising is ook opnieuw ingericht. De voorrang van het verkeer op het Ommerkanaal ten opzichte van de Sportlaan is nu opgeheven. Ook op deze kruising heeft het verkeer dat van rechts komt nu ook voorrang. Dus net als op de kruising Ommerknaal/ Oostwijk en Ommerkanaal/ Vierde Blok. De fietsers moeten nu ook gebruik maken van de rijbaan.  Zij zijn dus hun fietspaden/stroken op de Sportlaan en het Ommerkanaal kwijt. In zijn geheel wordt de kruising overzichtelijker, dus veiliger. In de oude situatie was er een grotere kans dat de fietser niet zou worden opgemerkt door andere weggebruikers. De kruising is nu compacter en dus overzichtelijker. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid. Voor de volledigheid de maximum snelheid op het Ommerkanaal is 60 kilometer per uur.