Herinrichting Oranjebuurt gaat van start

31 januari 2016

Herinrichting Oranjebuurt gaat nu echt van start!
Op woensdag 3 februari 2016 wordt het startsein gegeven voor het opknappen van de
woonstraten in de Oranjebuur-t in Dedemsvaart. Wij nodigen u, als bewoners van de
Oranjebuurt, uit hierbij aanwezig te zijn bij deze feestelijke starthandeling. U bent
welkom vanaf 13.30 uur bij mfc de Baron, waar een kop koffie of thee voor u klaar staat.
Op 30 maart 2015 is een informatieavond gehouden over de opwaardering van de
woonstraten in de Oranjebuurt. Veel bewoners hebben op deze avond aangegeven wat zij
waardevol vinden in de buurt en wat dus behouden moet blijven. Ook zijn voorstellen
ingediend wat in de wijk verbeterd kan worden en hoe de bewoners daaraan zelf kunnen
bijdragen.
Wij vinden het van belang dat bewoners meedenken over hun eigen leefomgeving. Daarom is
er een klankbordgroep gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang
Dedemsvaart, de wijkvereniging Oranjebuurt en meerdere bewoners. De klankbordgroep is
betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van de verbeteringsplannen opwaarderen
Oranje buurt.
Op 22juni 2015 zijn de eerste verbeteringsplannen aan u gepresenteerd. De plannen zijn in
het najaar verder uitgewerkt. Daaraan hebben de leden van de klankbordgroep een
belangrijke bijdrage geleverd.
De plannen zijn uitgewerkt en de aanbesteding heeft plaatsgevonden. Aannemingsbedrijf
Van Gelder gaat de werkzaamheden dit jaar uitvoeren. U ontvangt van de aannemer nog een
aparte uitnodiging voor een informatieavond over planning en uitvoering van de
werkzaamheden.
Bij de verbeteringsplannen zijn, naast de klankbord groep, de gemeente Hardenberg,
Woningstichting De Veste, welzijnsorganisatie de Stuw en de aannemer van Gelder
betrokken. Vertegenwoordigers van deze organisaties zijn bij de starthandeling aanwezig.
Samen met de klankbordgroep hebben wij een feestelijke middag en starthandeling
georganiseerd. Het blijft nog even een geheim wat er precies gaat gebeuren.
Graag tot ziens woensdagmiddag 3 februari vanaf 13.30 uur bij mfc de Baron in Dedemsvaart!
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze uitnodiging dan kunt u contact opnemen met
Jan Cents bereikbaar via tel.nr. o6 - 22879542 of Jose Benjamins via tel.nr. 0523—289360. (bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdagmorgen)