Oproep voor stemmen!!!

02 maart 2016

Plaatselijk Belang Dedemsvaart doet mee aan Rabobank clubkas campagne

De Rabobank Vaart en Vechtsteek stelt een sponsorbedrag beschikbaar dat jij mag verdelen. Het zou mooi zijn als je daarbij aan P.B.D. denkt. Als vereniging zijn wij bezig om het digitale dorpsplein verder uit te bouwen, hiervoor is geld nodig.

Het hoofddoel van het digitaal dorpsplein www.indedemsvaart.nl is: om digitaal bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van ons dorp, Het is belangrijk vinden dat diensten en voorzieningen (digitaal) bereikbaar blijven en dat (digitale) ontmoeting mogelijk is en verdere samenhang in het dorp gestimuleerd wordt. 

Het digitale dorpsplein zou:

  • Het middelpunt kunnen zijn van zorg. Bijv. bijdrage aan het langer thuis kunnen wonen van zorgvragers (vanuit huis een digitaal consult van huisarts/verpleegkundige, netwerk incidentele hulp/kleine klusjes, social contacten op afstand onderhouden).
  • Het middelpunt kunnen zijn in uitwisseling en daarmee samenwerking tussen verenigingen versterken (plaatsen van activiteiten en nieuws van verenigingen (afstemming en gezamenlijk gebruik van materiaal, organisatorische samenwerking).
  • Het middelpunt voor ontmoeting van verschillende inwoners op het digitale dorpsplein. Leefwerelden die met elkaar in aanraking komen: jong en oud, digitaal onderlegd of helemaal niet, mensen met een economisch belang of een informatiebehoefte
  • Het middelpunt voor het stimuleren van gezamenlijk vervoer/carpoolen en hergebruik van goederen en diensten op lokale schaal.
  • Het middelpunt om de sociale samenhang versterken; er valt veel van elkaar te leren, wanneer inwoners elkaar en elkaars talenten en inzet beter leren kennen. Juist ook van mensen die je fysiek minder snel treft. Bereiken en betrekken jeugd bij activiteiten en ontwikkelingen (drempel voor contacttussen generaties verlagen, jongeren maken ouderen wegwijs bij gebruik internet, jongeren betrekken bij ontwikkeling van digitale toepassingen, huiswerkbegeleiding door ouderen aan jongeren).
  • Het middelpunt om al het dorpsnieuws en regionale nieuws op eigen plek bereikbaar met de mogelijkheid tot interactie onderling (werving voor bijeenkomsten, onderlinge uitwisseling over wat er speelt).
  • Het middelpunt om het dorp economisch versterken (toepassingen gericht op lokale bedrijvigheid: aanbiedingen en producten in beeld, zichtbaarheid van nieuw gestarte bedrijfjes en ZZP- ers, toeristische activiteiten, kennisuitwisseling ondernemers, zichtbaarheid van talenten en kennis van lokale werkzoekenden).                                                                                                                            Het dorpsplein is vanaf half november 2015 in de lucht onder de naam www.indedemsvaart.nl. Het dorpsplein is gevuld met plaatselijke activiteiten en plaatselijk nieuws en een overzicht van bedrijven en organisaties die in het dorp Dedemsvaart te vinden zijn. De volgende ontwikkel stappen zijn de doelstellingen die hierboven zijn genoemd. Het dorpsplein werkt alleen met vrijwilligers en is opgestart op initiatief van Plaatselijk Belang Dedemsvaart in samenwerking met Stimuland. Om de volgende stappen te kunnen maken hebben wij financiële ondersteuning nodig om het dorpsplein verder te ontwikkelen.


Alle leden van de Rabobank ontvangen op 10 maart a.s. een stemkaart in de bus. Hiermee kan je in de periode van 10 t/m 24 maart 2016 online 5 stemmen uitbrengen (maximaal 2 stemmen op één vereniging of stichting). Na de stemperiode wordt bepaald hoeveel een stem waard is (op basis van het totaalaantal uitgebrachte stemmen). Verenigingen en stichtingen horen op de finaleavond 13 april 2016 hoeveel stemmen ze hebben gekregen en welk bedrag ze ontvangen.

Kunnen wij ook op jouw stemmen rekenen.

Alvast bedankt namens het bestuur Plaatselijk Belang Dedemsvaart