Graag uw mening geven over: Omgekeerd inzamelen huishoudelijk afval

04 september 2016

Wij vragen uw medewerking:

Inwoners kunnen mening geven over omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval

De gemeente Hardenberg wil een volgende stap zetten in het ‘omgekeerd inzamelen’ van huishoudelijk afval, zodat nog meer afval gescheiden ingezameld wordt en er nog maar weinig restafval overblijft. Voordat de gemeente plannen hiervoor verder uitwerkt, wil de gemeente van inwoners weten hoe zij op dit moment omgaan met het scheiden van afval en wat hun wensen zijn. Inwoners kunnen hiervoor vanaf dinsdag 6 september meedoen aan een enquête. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij het vormgeven van de volgende fase van omgekeerd inzamelen.

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Hardenberg
Sinds 1 januari 2014 wordt huishoudelijk afval in de gemeente Hardenberg ‘omgekeerd ingezameld’. De achterliggende gedachte is dat het gescheiden aanbieden van waardevolle en herbruikbare grondstoffen zo gemakkelijk mogelijk is. In de gemeente Hardenberg worden het restafval, GFT-afval, snoeiafval, plastic/metalen/drankkartons gescheiden ingezameld. Een ander belangrijk uitgangspunt bij omgekeerd inzamelen is dat de kosten voor inwoners lager worden, wanneer zij huishoudelijke afval goed scheiden. Vanuit deze gedachte worden kosten voor het inzamelen van restafval wel doorberekend en worden waardevolle grondstoffen zoveel mogelijk ‘gratis’ ingezameld.

De volgende fase van omgekeerd inzamelen
Na de invoering van de eerste fase van ‘omgekeerd inzamelen’ is de hoeveelheid restafval met meer dan 30% gedaald. De hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT-afval is meer dan verdubbeld. Ook zijn er veel meer plastic, metalen en drankenkartons gescheiden ingezameld. Dankzij omgekeerd inzamelen blijven waardevolle grondstoffen behouden om opnieuw te gebruiken of om te zetten in energie. Omgekeerd inzamelen is dus een duurzame manier van afvalinzameling. De landelijke doelstelling is dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. Om deze doelstelling te halen, wil de gemeente Hardenberg een volgende stap zetten in omgekeerd inzamelen. Hiervoor zijn verschillende varianten mogelijk.

Enquête
Voordat de plannen voor een volgende fase van omgekeerd inzamelen verder worden uitgewerkt, wil de gemeente Hardenberg van inwoners weten hoe zij op dit moment omgaan met het scheiden van afval en wat hun wensen zijn. Daarom vraagt de gemeente inwoners een enquête in te vullen die vanaf 6 september beschikbaar is op www.hardenberg.nl/onderzoek. In de enquête komen de verschillende mogelijkheden voor afvalinzameling aan de orde. Meedoen kan tot 5 oktober 2016.

Voorstel
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek werkt de gemeente enkele varianten uit voor de volgende fase van omgekeerd inzamelen. Deze varianten worden aan de Plaatselijk Belangen voorgelegd en mogelijk getest. Daarna wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor de volgende fase van omgekeerd inzamelen.