Bladhekken

31 oktober 2016

Als gevolg van bezuinigingen en omdat de groene container weer gratis kan worden aangeboden/geleegd, zijn er in 2015 fors minder bladhekken geplaatst in de verschillende kernen van de gemeente. Daarop zijn verschillende reacties ontvangen vanuit de samenleving.

Wethouder Janssen heeft daarom middelen beschikbaar gesteld om op enkele plaatsen, waar deze wegbezuinigd waren, bladhekken terug te plaatsen. Aan de hand van gestelde kaders zijn er locaties geselecteerd die nu weer voor bladhekken in aanmerking komen. Het betreft  enkele locaties waar, voor de bezuinigingen, ook een bladhek heeft gestaan.

 

Zolang we gebruik maken van bladhekken, ontvangen we vragen/meldingen over het wijzigen van de locaties van de bladhekken en/of om uitbreiding van het aantal bladhekken. Omdat we het aantal bladhekken en de meest geschikte locaties nauwkeurig hebben beoordeeld en afgewogen zal uitsluitend bij zwaarwegende argumenten worden afgeweken van de geplande aantallen en locaties.

 

De bladhekken worden in van week 42 geplaatst en worden in week 51 weer verwijderd op de betreffende locaties. Voorafgaand aan plaatsing wordt daarover gepubliceerd in de lokale media en op de gemeentelijke website.

 

Voor Dedemsvaart gaat het om de volgende locaties:

 

Rozenstraat                                                                         Gazon (t.h.v. huisnr: 2)

Wilhelminastraat / Prins Bernardstraat                                   Parkeerplaats (t.h.v. huisnr: 5)

Baron van Dedemlaan                                                           Gazon (t.h.v. huisnr: 2)

Steenbergerwijk                                                                   Trottoir (t.h.v. huisnr: 35)

Steenbergerwijk                                                                   Verharding (t.h.v. huisnr 21)

Buizerdweg                                                                          Parkeerplaats (t.h.v. huisnr: 47)

Mozartstraat                                                                        Notarisbosje (t.h.v. huisnr: 5)