PERSBERICHT Actieplan voor centrum Dedemsvaart

08 april 2017

PERSBERICHT   GEMEENTE HARDENBERG

Vrijdag 7 april 2017
 
Actieplan voor centrum Dedemsvaart
 
Ondernemers in Dedemsvaart werken samen aan een nieuw en toekomstbestendig perspectief voor het centrum. In een actieplan voor het centrum hebben zij 8 speerpunten benoemd voor een succesvol centrum. De speerpunten zijn concreet uitgewerkt in 35 concrete acties. Eén van de acties is het aanstellen van een centrummanager. Daarnaast besteedt het actieplan veel aandacht voor de Marktstraat en zetten de partijen in op het vergroten van beleving, nieuwe en frisse winkelconcepten en een compact kernwinkelgebied.  
 
In het centrum van Dedemsvaart is met de uitvoering van het Masterplan Centrum Dedemsvaart gewerkt aan een compleet, compact, comfortabel en duurzaam centrumgebied dat goed bereikbaar is en met voldoende parkeerplaatsen. Het Masterplan is nog in uitvoering. Tegelijkertijd verandert de wereld en ook het winkellandschap razendsnel.  Dat heeft impact op het centrum van Dedemsvaart, maar brengt ook kansen en uitdagingen met zich mee. Handelsvereniging Dedemsvaartse Middenstand Centrum (DMC), de stichting BIZbestuur en de gemeente Hardenberg willen de uitdagingen waar het centrum van Dedemsvaart voor staat gezamenlijk aanpakken. Daarom hebben zij het initiatief genomen tot het opstellen van een actieplan. Ondernemers, makelaars, Rabobank Vaart en Vechtstreek en Plaatselijk Belang Dedemsvaart hebben hieraan meegewerkt.  
 
Perspectief Dedemsvaart heeft een functioneel en gemakkelijk toegankelijk centrum met een compleet aanbod en een aantrekkelijke openbare ruimte. Daarmee is de basis meer dan op orde. Maar Dedemsvaart is en biedt meer. Dedemsvaart wil vanuit haar ondernemersgeest werken aan een nieuw en toekomstbestendig perspectief. De dag- en avondhoreca biedt ruimte voor ontmoeting. In de toekomst kunnen nieuwe en moderne retailconcepten ontstaan. Een nieuwe invulling van de Marktstraat zorgt voor een aantrekkelijke verbinding tussen Julianastraat en Markt. Met een superspeciaalzaak kan Dedemsvaart bezoekers uit de hele regio trekken. Verder is het streven een compact kernwinkelgebied met aantrekkelijke concepten en meer beleving door groen, sfeerverlichting en terrassen. Wonen in het centrum zorgt voor levendigheid.  
 
Speerpunten Om invulling te geven aan dit perspectief zijn in het actieplan 8 speerpunten benoemd. Deze vormen de sleutelpunten voor een succesvol centrum.  Dedemsvaart wil toewerken naar een compact kernwinkelgebied. Dit kan door winkels vanuit het aanloopgebied naar het kernwinkelgebied te verplaatsen. Leegstaande winkelpanden buiten het kernwinkelgebied kunnen een andere functie krijgen. Het kernwinkelgebied is al vastgelegd in de detailhandelsstructuurvisie.  Het tweede speerpunt is het ontwikkelen van een visie op de toekomst van de Marktstraat. Ook het vinden van een nieuwe invulling voor belangrijke leegstaande panden is een speerpunt. Hierbij wordt gedacht aan frisse onderscheidende winkelconcepten. Nieuw ondernemerschap moet in Dedemsvaart de ruimte krijgen.  De beleving van het centrum kan worden vergroot met evenementen, een aantrekkelijke openbare ruimte, kunst & cultuur en gastheerschap. Hier horen uniforme openingstijden bij. Om te blijven zorgen voor voldoende parkeerplaatsen en een goede bereikbaarheid wordt het parkeersysteem geëvalueerd.  Samenwerking tussen de partijen in het centrum is essentieel. Een toekomstbestendige centrumorganisatie en een centrummanager spelen hierin een sleutelrol. Tenslotte zorgt het versterken van marketing en positionering van het centrum ervoor dat bezoekers het centrum weten te vinden.   De speerpunten zijn uitgewerkt in 35 concrete acties die bijdragen aan de doelstellingen en ambities voor het centrum.  
 
Centrummanager Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de inhoud van het actieplan centrum Dedemsvaart. Om de slagkracht bij het uitvoeren van het actieplan te vergroten vinden de samenwerkende partijen het belangrijk dat er voor de komende 3 jaar een centrummanager wordt aangesteld. De gemeente Hardenberg levert een financiële bijdrage om dit mogelijk te maken. Ook een vastgoedondernemer draagt bij de kosten van de centrummanager. De werving van een centrummanager is gestart. Het actieplan wordt gepresenteerd tijdens de ledenvergadering van de DMC op 13 april in De Baron.
 
Noot voor de redactie - Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carina van der Veen, communicatieadviseur.  T| 0523-289274 of 06-22467879 E| carina.vanderveen@ommen-hardenberg.nl