Vijf wooneenheden in voormalige basisschool Het Talent

20 mei 2017

Persbericht gemeente Hardenberg                                                    Donderdag 18 mei 2017
 
 
Vijf wooneenheden in voormalige basisschool Het Talent
 
Het college van B&W wil in voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart vijf wooneenheden realiseren. De wooneenheden zijn bedoeld voor mensen die urgent een woning nodig hebben of statushouders die wachten op een reguliere huurwoning. Het gaat om een tijdelijke situatie.  
 
Urgent woningzoekenden In de gemeente Hardenberg zijn mensen die urgent een woning nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege privéomstandigheden of als gevolg van financiële problemen. Deze mensen krijgen voorrang als er bepaalde goedkope huurwoningen beschikbaar komen. Daarnaast krijgen asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders) door woningcorporaties in overleg met de gemeente een huurwoning toegewezen, zodat zij een snelle start kunnen maken en kunnen inburgeren.  
 
Voldoende passende woningen Doordat urgent woningzoekenden soms voorrang krijgen, moeten reguliere woningzoekenden langer wachten op een huurwoning. Om dat te voorkomen, heeft de gemeente samen met de woningcorporaties een plan gemaakt om te zorgen voor voldoende passende huurwoningen voor alle doelgroepen. Onderdeel van dit plan is het geschikt maken van leegstaande panden voor de huisvesting van urgente woningzoekenden en statushouders.  
 
Het Talent De voormalige basisschool Het Talent aan het Rheezerend 150 in Dedemsvaart is eigendom van de gemeente Hardenberg en staat al geruime tijd leeg. Het pand wordt momenteel beheerd en antikraak bewoond. Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is Het Talent geschikt te maken voor tijdelijke verhuur aan urgent woningzoekenden en statushouders. Hiervoor wil het college van B&W in Het Talent vijf zelfstandige wooneenheden te realiseren. Urgent woningzoekenden uit de omgeving van Dedemsvaart en statushouders kunnen hier tijdelijk onderdak vinden totdat zij een reguliere woning hebben gevonden.
 
Eerste bewoners nog dit jaar Het college van B&W vraagt een krediet aan de gemeenteraad voor de verbouwing. De provincie Overijssel stelt een subsidie beschikbaar. Daarna wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Als de gemeenteraad het krediet beschikbaar stelt en de omgevingsvergunning is verleend, kan de gemeente naar verwachting na de zomer starten met de verbouwingswerkzaamheden. De eerste bewoners kunnen dan nog dit jaar gehuisvest worden in Het Talent. Insteek is dat het gebouw maximaal 10 jaar verhuurd wordt. Na deze periode van tien jaar wil het college een nieuwe afweging maken over de bestemming van dit gebouw.
 
Noot voor de redactie – Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carina van der Veen, communicatieadviseur.  T| 0523 – 28 92 74  M| 06 – 22 46 78 79 E| carina.vanderveen@ommen-hardenberg.nl