Dorpsplan

10 mei 2019

Dorpsplan Dedemsvaart

Plaatselijk Belang Dedemsvaart (PBD) zet zich in voor Dedemsvaart. Ruim 1200 dorpsgenoten ondersteunen die inzet met een lidmaatschap. Naast PBD zijn er andere platforms, die de levendigheid van ons dorp hoog in het vaandel hebben. Ze bewegen zich vaak op deelterreinen: de Historische Vereniging Avereest (HVA), Industrie Kring Avereest (IKA), Dedemsvaartse Middenstand Centrale (DMC), de Gashouder, Promotie Stichting Dedemsvaart (PSD), etc. Daarnaast kent ons dorp ook veel stichtingen en verenigingen met activiteiten op het gebied van sport, cultuur, educatie, welzijn, promotie van het dorp en dergelijke.

In de zomer van 2016 besloten HVA en PBD in gesprek te gaan met de lokale politiek. Kernthema: wat leeft er binnen Dedemsvaart en waarvoor zou de politiek zich hard kunnen maken? Na boeiend beraad in de Gashouder trokken politiek en plaatselijke organisaties een paar heldere conclusies: Overleg is zinvol, het is verstandig om de krachten te bundelen en misschien nog wel het meest interessant maak een lijst van zaken, waar je samen écht de schouders onder wilt zetten. 
Resultaat is dit dorpsplan 2019. 

/resources/image/files/Dorpsplan%20Dedemsvaart%20def_%20versie.pdf