Contributie 2020

03 juni 2020

Een dezer dagen zal de contributie Plaatselijk Belang voor het jaar 2020 via automatische incasso worden geïnd. De mensen die nog niet via automatische incasso betalen, zullen later bezocht worden door onze kwitantielopers i.v.m. corona. Eigenlijk zouden we het prettig vinden als mensen, die nog "aan de deur" betalen ook overstappen naar automatische incasso.

U kunt via het contactformulier op onze website laten weten of u hiertoe over wilt stappen. We mailen u dan een machtigingsformulier dat u dan bij ons kunt inleveren.