Quick Scan gemeente Hardenberg

16 september 2021

De gemeente wil graag van u weten hoe u kijkt naar de democratie in de gemeente Hardenberg. U kunt uw mening geven door een vragenlijst in te vullen.

De vragen gaan over de manier waarop de gemeente besluiten neemt en uitvoert. Wat vindt u daarvan? Is dat voor u duidelijk? En kan iedereen zich er voldoende in vinden? Er zijn ook vragen over de manier waarop u kunt meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als u dat wilt. De vragen gaan verder over de manier waarop de gemeente omgaat met initiatieven van inwoners voor de eigen omgeving. 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Bij het invullen van de vragenlijst gaat het om uw mening. Er zijn dus geen goede of foute antwoorden. De antwoorden worden anoniem verwerkt. 

KIjk verder op onderstaande website:

https://www.hardenberg.nl/gemeente/gemeenteraad/quick-scan-lokale-democratie.html