Sportpark Dedemsvaart

04 februari 2022

Wij hebben de behoefte om te reageren m.b.t. de ontwikkelingen rondom het sportpark in Dedemsvaart. Regelmatig worden wij gevraagd naar ons standpunt omtrent het sportpark; renovatie van de huidige locatie of verhuizen naar een andere plek in het dorp.

In de loop van het traject zijn wij door zowel de gemeente als de besturen van de voetbal en de korfbal betrokken bij de plannen, zo waren wij aanwezig bij diverse (online) besprekingen.

Steeds hebben wij aangegeven dat wij geen standpunt innemen. Wij zijn er voor alle inwoners van Dedemsvaart, het innemen van een standpunt is daarom niet gepast.

Wel hebben wij altijd gepleit voor een transparante procedure. Dit hebben wij ook aangegeven bij betrokkenen. Hierop is adequaat gereageerd.

Nu ligt er dus een voorstel voor het sportpark. In onze optiek is de procedure om te komen tot dit voorstel zorgvuldig gevoerd. Er zijn meerdere locaties beoordeeld, de bevindingen zijn in een rapport verwoord. Besluitvorming wordt in de komende weken verwacht.  PBD zal dus verder geen reactie geven.

Onze wens is dat er voor Dedemsvaart een mooi nieuw sportpark wordt gerealiseerd. Een sportpark dat op alle punten voldoet aan de eisen van deze tijd en ook, zoveel als mogelijk is, aan de wensen van de gebruikers. Wij wensen de gemeenteraad en betrokkenen succes toe om tot een goede besluitvorming te komen.