Uitdunnen Zuiderbos

15 februari 2022

In Dedemsvaart bevindt zich het parkbos Zuiderbos.

In dit parkbos bevinden zich houtopstanden voornamelijk bestaande uit inlandse eiken en in mindere mate groenbladige beuken. Het park dateert uit de begin jaren negentig en bosverzorging heeft nog niet plaatsgevonden, dit moment is echter nu aangebroken.

De verzorging zal bestaan uit het in opdracht van gemeente Hardenberg verwijderen van die bomen die hinder veroorzaken aan de meest geschikte bomen; de toekomstbomen m te komen tot een parkbos met bomen met een goed ontwikkelde kronen die minder gevoelig zijn voor bijvoorbeeld stormschade. Ook die bomen die beschadigd zijn, interne rottingsverschijnselen vertonen, geen of een slechte kroonopbouw hebben of hinder veroorzaken aan het jaarlijks (sloot)onderhoud. De te verwijderen bomen zijn te herkennen aan een oranjerode verfstreep.

De zaagwerkzaamheden vinden binnen een periode van 2 – 3 weken plaats, maar zijn wel afhankelijk van geschikte weers- en bodemomstandigheden.

Het uitslepen of afvoeren van het stamhout kan gelijktijdig of later plaatsvinden en is ook afhankelijk van goede bodem en weersomstandigheden. Het verwijderen van het stamhout uit loofbossen mag tot 15 april plaatsvinden, de afvoer buiten het bos is niet aan tijd gebonden.

Kop- en takhout afkomstig van de verwijderde bomen blijft gewoon in het bos achter en dient als dood hout wat van groot belang is voor planten en dieren in de kringloop van organische stof of koolstof.

Het is mogelijk dat u enige hinder van de werkzaamheden kunt ondervinden en waarvoor wij u begrip vragen.

Indien u vragen heeft kunt u op werkdagen; niet op vrijdagen rechtstreeks contact opnemen met de heer B. (Ben) Bakkenes van het team Infrastructuur, Grond en Gebouwen kortweg IGG, telefoon 06 – 57617696.