Algemene Ledenvergadering 30 maart

24 maart 2022

De stukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn beschikbaar.

De uitnodiging, notulen en het sociaal jaarverslag zijn te vinden onder het kopje 'Verslagen' en dan 'Jaarverslag 2021'.

Voorgesteld wordt de statuten te wijzigen. De ontwerpacte is in te zien.

Graag hiervoor contact opnemen met het secretariaat via:

info@plaatselijkbelang.nl