Agendapunt ALV 30 maart - Statutenwijziging

24 maart 2022

De ontwerpacte is in te zien.

Graag hiervoor contact opnemen met het secretariaat via:

info@plaatselijkbelang.nl