Recente snelheidsmetingen Ommerkanaal

18 mei 2022

Naar aanleiding van binnengekomen klachten van aanwonenden, met betrekking tot hard rijden op het Ommerkanaal in Dedemsvaart, heeft PBD contact gezocht met de verantwoordelijke Verkeers ambtenaar van de gemeente Hardenberg.

Daaropvolgend zijn er 24/7 snelheidsmetingen uitgevoerd in een periode van 2 weken op 2 verschillende stukken. Het eerste wegvak lag tussen Hoofdvaart en Sportlaan en het tweede stuk tussen Sportlaan en kruising 4e Blok.

Het totaal aantal voertuigen dat gedurende 14 dagen (in beide richtingen) over het Ommerkanaal gereden heeft is ruim  28.000. Gemiddeld is dat ongeveer 2.000 voertuigen per etmaal.

Het Ommerkanaal heeft een plaatselijke doorgaande functie, dan zijn dergelijke intensiteiten te verwachten. In de resultaten kwamen geen bijzondere zaken naar voren. Er wordt incidenteel te hard gereden maar het overgrote deel van de weggebruikers houdt zich aan de snelheid die past bij het type weginrichting.