Sanitaire voorziening Kotermeerstal

14 juli 2022

Enige tijd geleden is er een prachtige inclusieve speeltuin aangelegd bij de Kotermeerstal.

Veel kinderen maken al gebruik van de mooie toestellen.

Wij zijn blij dat de hierbij aanwezige sanitaire voorziening is opgeknapt. Door de onlangs hierbij aangebrachte hellingbaan wordt deze voorziening ook beter toegankelijk. Heel fijn.