Nieuw paaltje op fiets/wandelpad Kotermeer

29 september 2022

Mede naar aanleiding van input van inwoners van ons dorp is er vorige week een rondwandeling geweest rond de Kotermeerstal. Een paar bestuursleden van plaatselijk belang hebben samen met een aantal medewerkers van de gemeente gekeken naar de situatie aldaar.

We hebben kritisch gekeken naar de (niet) aanwezige borden, het zand, het groenonderhoud en andere zaken die van belang zijn voor de kwaliteit van dit gebied. Hierbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van tips die wij hadden gekregen. Samen hebben we een lijstje gemaakt met verbeterpunten.

Het is mooi om te constateren dat de eerste verbeteringen al te zien zijn. Een nieuw paaltje is geplaatst  in het fiets/wandelpad ter hoogte van de Kiefer.