Paaltjes in de Wilhelminastraat

12 december 2022

In de Wilhelminastraat zijn aan de zuidoostkant paaltjes geplaatst.

In de straat was regelmatig sprake van onveilige situaties en 'bijna' ongelukken

Auto's hadden door de verlaagde trottoirs de mogelijkheid om bij tegemoetkomend verkeer over de stoep te rijden. Dit leidde vele malen tot 'bijna' ongelukken op de momenten dat mensen, met name kinderen, daar liepen of uit een paadje kwamen. De aanwonenden vreesden dat het een keer mis zou gaan.

De buurt heeft aan de bel getrokken en samen met PBD en de gemeente is gekeken naar mogelijke oplossingen. We verwachten dat met het plaatsen van de paaltjes de onveilige situaties tot het verleden zullen behoren.