Programma Nationale Herdenking 4 mei 2024 - aangepast

26 april 2024

 

Programma Nationale Herdenking 4 mei 2024, Dedemsvaart

19:25 uur - U bent welkom bij het Monument, Moerheimstraat 142,  Dedemsvaart

19:30 uur - Start officiële herdenking

Scouting groep en muziekvereniging Jubal

Welkomstwoord 

Oorlogservaringen van een dorpsgenoot

Verhaal door een leerlinge van De Ark

Vervolg: Ervaringen van een dorpsgenoot

Gedichten door leerlingen van De Ark

Ervaringen van een dorpsgenoot uit Oekraïne

Invulling Muziek Jubal

1e Kranslegging door Voorzitter Plaatselijk Belang Dedemsvaart, John Haverkort en  mevr. Didi Dorrestijn, wethouder gemeente Hardenberg

2e Kranslegging door de gezamenlijke kerken, RK-kerk, Protestantse Gemeente en Chr. Gereformeerde kerk

3e Kranslegging door Scouting Dedemsvaart

Signaal Taptoe, saluut door leden scouting Dedemsvaart

2-minuten stilte

Volkslied: Wilhelmus vers 1 en 6

Gedichten leerlingen De Groen

Bloemlegging scholen en verdere aanwezigen

(vervolg Ervaringen van een dorpsgenoot uit Oekraïne)

Oorlogservaringen van Dedemsvaarters

Afsluiting van de herdenking

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild en de betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.