60 km zones in het buitengebied

01 december 2014


60-kilometer per uur in het buitengebied
Alle wegen in het buitengebied van Hardenberg, met uitzondering van een aantal gebiedsontsluitingswegen die een verbinding vormen tussen kernen, worden aangewezen als 60-kilometerweg. Hiermee verbetert de verkeers-veiligheid op de wegen in het buitengebied.
Waarom 60-kilometer per uur?
De erftoegangswegen in het buitengebied zijn vaak smal en niet geschikt voor grote hoeveelheden verkeer. Bovendien zijn de wegen bestemd voor lokaal verkeer. Vaak worden deze wegen ook gebruikt door landbouwverkeer en fietsers.
Te hoge snelheden op deze wegen kan verkeersonveilige situaties opleveren. Door alle wegen in het buitengebied op dezelfde manier in te richten en de maximumsnelheid te verlagen naar 60-kilometer per uur, vergroot de
verkeersveiligheid in het buitengebied.
Hoe herkent u een 60-kilometerweg?
Het begin en eind van een 60-kilometerzone worden aangeduid met duidelijke bebording in de vorm van 60-kilometerzoneportalen. Verder wordt bij het begin van een 60-kilometerzone een dwarsmarkering op het wegdek
aangebracht. Ook wordt de tekst ‘60’ op het wegdek aangegeven. Enkele specifieke wegen hebben vanwege hun functie en de manier waarop de weg is ingericht ook een zogenaamde 60-kilometer kantmarkering. Zo weet iedereen dat op deze wegen een maximumsnelheid van 60-kilometer per uur geldt.
Verkeersregels
Op de wegen in een 60-kilometerzone geldt een maximumsnelheid van 60-kilometer per uur.
Verkeer van rechts heeft voorrang. Let dus extra goed op, want op enkele wegen in het buitengebied is de voorrangssituatie gewijzigd. Dit wordt gedurende een periode van 3 maanden met tijdelijke bebording aangeduid.
Verder is de vuistregel: staan er geen borden of haaientanden op de weg, dan gelden de reguliere verkeersregels en heeft verkeer van rechts op een gelijkwaardige kruising voorrang.
Uitzonderingen
Op wegen die eerder al zijn ingericht als 60-kilometerweg verandert nagenoeg niets. De maximumsnelheid blijft hier 60-kilometer per uur en verkeer van rechts heeft voorrang. Op een enkele weg waar nu al 60 km/uur geldt, is de
voorrang nog geregeld. Ook hier wordt de voorrangssituatie aangepast waarbij verkeer van rechts dus voorrang krijgt.
Op enkele van deze wegen wordt dit verduidelijkt door op de kruising een markering op het wegdek aan te brengen in de vorm van een (geel) wybertje.
Een aantal belangrijke routes die kernen met elkaar verbinden, blijven 80-kilometerwegen. Het gaat om de volgendewegen:
-  Hardenbergerweg: Hardenberg – Mariënberg
-  Gramsbergerweg: Hardenberg – Gramsbergen
-  Duitslandweg: Hardenberg – Duitse grens
-  Dedemsvaartseweg: Gramsbergen – Lutten
Op deze wegen gelden afwijkende voorrangsregels. Dit is ter plaatse met borden of wegmarkeringen aangeduid.
Werkzaamheden
De werkzaamheden voor het herinrichten van de wegen bestaan voornamelijk uit het plaatsen van borden of het aanbrengen van andere belijning. De werkzaamheden worden aangekondigd op www.hardenberg.nl en de
gemeentelijke informatiepagina Kijk op Hardenberg in de Dedemsvaartse Courant.
november 2014