Onderzoek naar veiligheidsbeleving fietspad Dedemsvaart-Balkbrug

01 mei 2015

Onderzoek naar veiligheidsbeleving fietspad Dedemsvaart-Balkbrug

1 mei

De gemeente Hardenberg maakt, samen met andere gemeenten in de Regio Zwolle en de provincie Overijssel, werk van het voorkomen van lichtvervuiling en het terugdringen van overmatige verlichting binnen en buiten de bebouwde kom.

Het gezamenlijke project Bewust Verlichten moet zorgen voor minder lichtbelasting. Bij lichtvervuiling is de omgeving 's avonds en 's nachts overmatig kunstmatig verlicht door onder andere straatverlichting en verlichting van en rond gebouwen. Mensen en dieren kunnen hier hinder van ondervinden.

Eind 2014 zijn in de kern Dedemsvaart een tweetal wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd. Hierbij is onderzocht welke invloed openbare verlichting heeft op de leefomgeving en het welbevinden van de inwoners.

De komende weken wordt op een derde locatie onderzoek uitgevoerd. Dit is de fietsroute tussen Balkbrug en Dedemsvaart. De route staat lokaal bekend als het fietspad 'Het Rak - Hoofdvaart'.

Alle inwoners van Balkbrug, Dedemsvaart en omgeving die regelmatig gebruik maken van het fietspad Het Rak – Hoofdvaart worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

U kunt via deze link:  de vragenlijst online invullen. (dubbelklik voor koppeling).Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 8 tot 10 minuten. U kunt aan het onderzoek deelnemen tot 13 mei 2015.