Veilige oversteken N 48?

21 mei 2015

Bestuursdienst Ommen- Hardenberg vraagt aandacht voor het volgende:

“Er is de afgelopen jaren in overleg met de omgeving en de plaatselijk belangenorganisaties hard gewerkt aan een veiliger N48.

Met de komst van de tunnels onder de N48 en de sanering van de oversteken is er een veiliger N48 ontstaan. Tot op zekere hoogte is dat gelukt!

In de praktijk blijkt echter dat ter hoogte van de voormalige oversteek Maatschappijwijk de hekwerken moedwillig zijn vernield om met de fiets of lopend van de oversteek gebruikt te maken.

Nu het hekwerk gedeeltelijk is verdwenen wordt de voormalige oversteek tevens weer gebruikt om met de auto de N48 op of af te rijden.

De ontstane situatie kan wat de gemeente betreft niet getolereerd worden. In de buurt is navraag gedaan, maar niemand kan ons iets vertellen wie de veroorzaker(s) is/zijn.

Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij Den Kaat waar misbruik wordt gemaakt van de calamiteitendoorsteek door de paaltjes te verwijderen c.q. te verbuigen!

Wij willen u vragen de problematiek onder de aandacht te brengen bij de leden, zo mogelijk bij alle bewoners in de omgeving van de Maatschappijwijk/Den Kaat, met als doel het misbruik te stoppen.

Wij hebben de politie inmiddels verzocht extra toezicht te houden en de projectgroep Tunnels N48 is verzocht om samen met Rijkswaterstaat een betere fysieke afsluiting te realiseren om ongeoorloofd gebruik een halt toe te roepen.”