Bestuursvergaderingen


We vergaderen 10 keer per jaar op onze vaste locatie in de Baron.

Voorafgaande aan deze vergaderingen houden we inloopspreekuren van 19.00-19.30 uur.

Vanwege de coronamaatregelen vergaderen we voorlopig online en vervallen de inloopspreekuren.

\
De komende vergaderingen en inloopspreekuren zijn op:

dinsdag 25 mei 2021

woensdag 30 juni 2021

donderdag 22 juli 2021