Onderhoud Hoofdvaart West Dedemsvaart

03 november 2015

Onderhoud Hoofdvaart West Dedemsvaart
Voor volgend jaar staat het onderhoud aan de Hoofdvaart West ( van Schuttevaer - Ommerkanaal) gepland. Dit voorjaar heeft de portefeuillehouder de toezegging gedaan om nog dit jaar het gedeelte tussen Ommerkanaal en huisnummer 153 aan te pakken, ook ivm de spoorvorming en de hinder van opspattend water. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken zal nu het gehele traject, dus van Schuttevaer tot huisnummer 153 aangepakt worden.
De spoorvorming zal worden aangepakt en er zal een nieuwe asfaltdeklaag met belijning worden aangebracht.
Zoals het nu lijkt, wordt het werk in week 47 en 48 ingepland.
Het verkeersplan moet nog nader uitgewerkt worden, met de busmaatschappij treedt de aannemer in overleg en de bewoners worden vroegtijdig geïnformeerd.

foto van Plaatselijk Belang Dedemsvaart.