Oproep om te werken aan een mooie en veilige jaarwisseling

22 december 2021

In een brief roept de burgemeester op mee te werken aan een mooie en veilige jaarwisseling.

Hieronder volgt de tekst van de brief en daarbij instructies voor zaken rondom oud en nieuw.

----------------

Een mooi en veilige jaarwisseling!

Beste inwoners,

Voor het tweede jaar op rij vieren we de jaarwisseling op afstand van elkaar. Dat doen we om de verspreiding van het vervelende coronavirus terug te dringen. We zitten weer in lockdown. Dat beperkt ons in de manier waarop we de jaarwisselingen zouden willen vieren. Niemand vindt dat leuk. Vooral voor de jeugd en jongeren valt het allemaal niet mee. Maar we weten ook dat het nu even niet anders kan. We maken er met elkaar het beste van. Ik ben trots op de veerkracht die onze inwoners laten zien.

Laten we ons ook tijdens de komende jaarwisseling richten op wat wel kan. Zoals het traditionele carbidschieten. Op veilige afstand van elkaar, met maximaal vier personen en in de buitenlucht. Iedereen die zich heeft gemeld bij de gemeente en aan de voorwaarden voldoet, mag op oudejaarsdag carbidschieten. Ben je jonger dan 18, dan vraag je natuurlijk toestemming van je ouders of verzorgers. Zo kunnen we toch nog bewust oplettend en knallend met carbid het oude jaar afsluiten.

Net als vorig jaar zit het afsteken van vuurwerk er dit jaar niet in. Dat heeft een belangrijke reden. Het afsteken van vuurwerk is niet zonder gevaar en zorgde eerdere jaren voor extra drukte op de spoedeisende hulp of bij hulpverleners. Dat kunnen onze helden in de zorg er nu niet bij hebben. Overigens mag je wel fop- en schertsvuurwerk wat nu in de winkels wordt verkocht afsteken. Let daarbij ook goed op wat je doet en houd het veilig.

Laten we er binnen de regels die er zijn toch een mooie en veilige jaarwisseling van maken. Thuis op de bank of in een klein gezelschap. Vier je de jaarwisseling met vrienden of familie? Nodig dan niet meer van 4 gasten uit of ga met niet meer dan 4 mensen op bezoek. Het is dan ook verstandig om vooraf een zelftest te doen. Ook op afstand en met de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen we het gezellig hebben met elkaar.

Houd rekening met elkaar! Ik wens je een veilige en gezellig jaarwisseling.

 

Maarten Offinga

Burgemeester

------------------------------------------

Oudejaarsvuurwerk is verboden

De verkoop en het afsteken van vuurwerk is net als vorige jaar verboden in het hele land. Het verbod geldt niet voor fop- en schertsvuurwerk (categorie F1), zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes. Zo zorgen we er samen voor dat we de zorg niet extra belasten voor, tijdens en na oud en nieuw. Politie en Boa’s handhaven de vuurwerkregels.

 

Als je je niet aan de regels houdt, is de straf een boete van minimaal € 100. De boete voor het afsteken van vuurwerk is € 250. Jongeren tot 18 jaar kunnen een Halt-straf krijgen als zij toch vuurwerk afsteken.


Veilig fop- en schertsvuurwerk afsteken
Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 mag je wel klein vuurwerk zoals sterretjes, knalerwten en fonteinen afsteken (categorie F1). Iedereen van 12 jaar en ouder mag dit vuurwerk het hele jaar door kopen en afsteken. Fop- en schertsvuurwerk is het minst gevaarlijke vuurwerk. Toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken omdat ze meer dan 1.000 graden heet kunnen worden.

Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand van het vuurwerk. Rits je jas dicht en kijk uit met brandbare kleding en openstaande kleding zoals capuchons. Houd ook rekening met anderen en zorg dat je geen overlast veroorzaakt.


<poster vuurwerkverbod (3e uit de pdf)>

 

Ook afval van fop- en schertsvuurwerk ruim je op

 

Ook het afval van categorie F1-vuurwerk kan gevaarlijk zijn voor kinderen, die oud vuurwerk met korte lontjes oprapen en afsteken. Dus denk aan de kinderen en denk aan jezelf. Ruim ook het afval van fop- en schertsvuurwerk op. Zo hoort het gewoon.

 

Je vuurwerkafval kun je weggooien in de (ondergrondse) restafvalcontainer. Zorg wel dat het vuurwerkafval gedoofd is, zodat het geen schade aanbrengt aan de container.

 

Carbidschieten op oudejaarsdag

Carbidschieten is in de gemeente Hardenberg tijdens de jaarwisseling 2021-2022 onder voorwaarden toegestaan. Als je uiterlijk op 24 december 2021 een melding hebt gemaakt bij de gemeente, mag je carbidschieten. Ook hierbij gelden de coronaregels.

Carbidschieten is volgens de APV alleen toegestaan op oudejaarsdag (31 december) vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts (op 1 januari 2022). Een vergunning is niet nodig. Wel moest je hier dit jaar vooraf melding van maken. Heb je een melding gedaan en ben je jonger dan 18 jaar? Dan vraag je natuurlijk ook toestemming aan je ouders of verzorgers.

 

Ook bij het carbidschieten gelden de coronaregels

Tijdens het carbidschieten houd je je aan de regels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook tijdens de jaarwisseling gelden de coronaregels. Dat betekent 1,5 meter afstand houden tot elkaar en een maximale groepsgrootte van 4 personen. De maximale groepsgrootte geldt niet wanneer alle personen op 1 adres wonen of voor kinderen onder de 13 jaar.

De actuele regels om het coronavirus te bestrijden lees je op rijksoverheid.nl/corona.

 

Verder gelden voor het carbidschieten de volgende regels en voorwaarden:

Vaten mogen een inhoud hebben van maximaal 50 liter en moeten zijn afgesloten met zacht materiaal (bijvoorbeeld een voetbal of een plastic zak).
Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter, er mogen geen openbare wegen of paden in het schootsveld liggen.
Je mag niet in de richting van woonbebouwing schieten.
De locatie waar carbid geschoten wordt, ligt minimaal op 75 meter afstand van woonbebouwing en op minimaal 300 meter afstand van zorginstellingen of inrichtingen waar dieren worden gehouden.

 

Politie en gemeente controleren

De gemeente en de politie zorgen er samen voor dat de regels worden nageleefd. Zij controleren rond de jaarwisseling op plekken waar met carbid wordt geschoten. Als inwoners een melding doen van overlast of gevaar gaan politie en gemeente hier op af. Bij de constatering dat de schutters zich niet aan de regels houden, worden ze hierop aangesproken. De gemeente en politie letten er dit jaar ook dat de coronaregels worden gevolgd.

 

Afhankelijk van de situatie en de overtreding, bepaalt de politie of verdere actie nodig is. Zoals een proces-verbaal voor de overtreding of een doorverwijzing naar bureau HALT.

 

Bestuursrechtelijke last onder dwangsom

Bij bovenmatige overlast voor de omgeving of als er gevaar dreigt voor mens en dier, treedt ook de gemeente Hardenberg op. De gemeente kan in dergelijke gevallen een last onder dwangsom opleggen. Als de betreffende situatie na het opleggen van een dergelijke last niet beëindigd wordt, dan kan de gemeente overgaan tot invordering van € 1.500 bij iedere constatering van de overtreding. Deze last onder dwangsom kan oplopen tot maximaal € 6.000.

 

[kader bij carbidschieten] [Afbeelding met gras, lucht, buiten Automatisch gegenereerde beschrijving]

 

 

Een echte BOCK heeft doppen op

 

<logo Bock>

 

Carbidschieten is een prachtige traditie tijdens de jaarwisseling. Maar je moet wel weten wat je

doet. Veel ongelukken bij het carbidschieten zijn te voorkomen door een BOCK (Bewust Oplettende Carbid Knaller). De BOCK is een ervaren carbidschieter die toekijkt op de uitvoering van het carbidschieten aan de hand van vijf veiligheidstips. De BOCK let dit jaar óók op de coronamaatregelen en houdt bijvoorbeeld anderhalve meter afstand. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we veilig carbid kunnen schieten.

 

1. Bereid je goed voor

Houd het klein. Meld je op tijd bij je gemeente en zorg dat je weet wat de voorwaarden en coronamaatregelen zijn.

 

2. Bescherm jezelf en anderen

Een echte BOCK heeft doppen op! Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril om jezelf te beschermen. Dit geldt voor je mede-carbidknaller.

 

3. Zorg voor EHBO

Zorg dat er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn zoals zand om te doven, water om te koelen en een blusdeken. Zo kun je snel handelen als er toch iets verkeerd gaat.

 

4. Gebruik goed materiaal

Een echte BOCK heeft ballen! Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel en zorg dat de bus na het ontsteken niet achteruit kan schieten.

 

5. Ontsteek het carbid veilig

Ontsteek de bus met een fakkel op een stok terwijl je aan de zijkant van de melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat je mede-carbidknaller op veilige afstand van de melkbus en jou staat.

 

Deze basistips hebben geen invloed op de knal. Want die is en blijft indrukwekkend!

Zien de BOA’s en eventueel politie dat je je aan de regels houdt? Dan word je mogelijk beloond met een set oordopjes. Je gehoor moet nog lang mee!

 

Actief op straat voor, tijdens en na de jaarwisseling

Medewerkers van de gemeente, politie en brandweer zijn voor, tijdens en na de jaarwisseling actief op straat. Niet alleen om de rommel op te ruimen, maar ook om eventuele overlast te voorkomen en om de coronaregels te handhaven.

Voor de jaarwisseling

Afvalbakken worden tijdelijk verwijderd of afgesloten (neem tijdelijk uw afval mee naar huis)
Inzamelcontainers voor kleding/textiel of schaftketen van de gemeente worden weggehaald.
Openbare toiletten worden afgesloten.

Tijdens de jaarwisseling

Op oudejaarsdag en –avond zijn teams van de politie en de buitendienst van de gemeente actief in de gemeente. Ze zijn actief om onveilige situaties en overlast te voorkomen, en in te grijpen als het nodig is. Ook controleren zij op het naleven van de coronamaatregelen. De teams werken nauw samen met de toezichthouders van THV die extra controles houden. Ook de brandweer staat paraat. Je kunt overlast ook beperken door bijvoorbeeld containers en tuinmeubels veilig weg te zetten. Ervaar je overlast of zie je een onveilige situatie? Meld het dan!

Ook tijdens de jaarwisseling blijf je van andermans spullen af. Dat geldt ook voor de spullen van de gemeente. Helaas wordt elke jaarwisseling veel vernield. Denk aan vuilnisbakken, verkeersborden en lichtmasten. Het vervangen of repareren kost veel geld. Dit betalen we uiteindelijk met elkaar.

Oproep aan ouders/verzorgers: bespreek met je kinderen wat de financiële gevolgen zijn van het slopen van vuilnisbakken, verkeersborden en lichtmasten.

Na de jaarwisseling

Op nieuwjaarsdag is het team buitendienst alweer vroeg actief om afval, bijvoorbeeld afkomstig van F1-vuurwerk, op te ruimen. Ook om risico’s door spelen met niet afgegaan vuurwerk te voorkomen. Jij kunt een handje helpen door de rommel in jouw eigen straat of buurt op te ruimen. De gemeente neemt op nieuwjaarsdag de eventuele ontstane schade op. De meest urgente zaken worden direct hersteld. In de eerste week van het nieuwe jaar krijgen ook de minder urgente zaken aandacht. Schade die is ontstaan door vandalisme of vernieling wordt zoveel mogelijk verhaald op de daders!

 

Oudejaarsvuren zijn niet toegestaan

 

Oudejaarsvuren zijn niet toegestaan. Een oudejaarsvuur zorgt voor veel schade aan bijvoorbeeld asfalt, bomen of beplanting. Deze schade moeten wij herstellen. Die rekening betalen we uiteindelijk met elkaar.

 

Een oudejaarsvuur kan ook gevaarlijk zijn voor woningen in de buurt. En de rook zorgt voor overlast.

 

Zien wij of de politie dat ergens materiaal wordt verzameld voor een oudejaarsvuur? Dan halen wij dit zo snel mogelijk weg.

 

Toch een gezellige sfeer?

Een sfeervuur in een terrashaard of vuurkorf mag wel tijdens oud & nieuw. U mag hierin alleen hout en géén afval verbranden. Ook verlichting in de vorm van kaarsen of fakkels mag.

 

Maar let er wel op dat haarden, vuurkorven, kaarsen of fakkels niet zorgen voor gevaar, overlast of hinder voor uw omgeving.

 

Nederland in lockdown

Door het coronavirus zit Nederland tot en met 14 januari in lockdown. We blijven daarom zoveel mogelijk thuis. Ook tijdens de jaarwisseling.

 

Als we minder mensen ontmoeten, is er minder kans om anderen te besmetten. Zo kan het coronavirus zich lastiger verspreiden. Tijdens de jaarwisseling geldt het advies: ontvang thuis niet meer dan 4 gasten vanaf 13 jaar. Daarnaast geldt er tijdens de jaarwisseling een maximale groepsgrootte van 4 personen van 13 jaar en ouder (uitzondering wanneer alle personen op 1 adres wonen).

 

De horeca is gesloten. En zijn er geen oud & nieuwfeesten. Ook nieuwjaarsrecepties gaan begin 2022 niet door.

 

<beeldmerk alleen samen> [Afbeelding met tekst Automatisch gegenereerde beschrijving]

 

 

Overlast? Doe een melding!

 

Ondanks de lockdown kan het voorkomen dat je een gevaarlijke situatie ziet of iemand die iets vernielt? Meld dit dan.

Zie je gevaarlijke of overlastsituaties in de openbare ruimte? Bel dan het Meldpunt van de gemeente Hardenberg: 14 0523. Tijdens de jaarwisseling beslist de dienstdoende piketcoördinator over de inzet.
Bij spoed, bijvoorbeeld als je getuige of slachtoffer bent van een misdaad of ongeluk, bel je 112.
Heeft het geen haast, maar heb je wel politie nodig? Bel dan 0900-8844.
Wil je anoniem blijven omdat je bijvoorbeeld bang bent voor vervelend reacties? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

 

www.hardenberg.nl/jaarwisseling