Hondenpoep

12 december 2022

Plaatselijk Belang ontvangt regelmatig klachten over hondenpoep.

Het komt erop neer dat er hondenbezitters zijn die de poep van hun huisdier niet opruimen op plaatsen waar dat wel zou moeten. Dit heeft vervelende gevolgen voor mensen die in dat gebied wonen of verblijven; poep aan de schoenen, poep aan kinderwagens, rollators enz. en verder kunnen kinderen niet fijn meer spelen als er hondendrollen in het gras of op de stoep liggen.

Neem je verantwoordelijkheid:. RUIM DE POEP VAN JE HOND OP.

Wij wijzen erop dat de gemeente een aantal zaken heeft geregeld voor de hondenbezitters.

Zo zijn er plekken waar de hond los mag lopen en er zijn uitlaatstroken in het dorp. Houd je hond aan de lijn waar dat moet en zorg dat je hond een ander niet tot last is.

Wees je ervan bewust de toezichthouders van de gemeente een boete mogen geven als hondenbezitters de poep van hun hond niet opruimen of de hond los laten lopen op plaatsen waar dat niet is toegestaan.

Verdere informatie op de website van de gemeente:

https://www.hardenberg.nl/inwoners/wonen/wonen-vervolg/honden-in-de-gemeente/veelgestelde-vragen#c25965