Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Dedemsvaart

22 maart 2023

UITNODIGING voor de ledenvergadering

 

datum:          woensdag 5 april 2023

aanvang:       19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur)

locatie:          MFC De Baron in Dedemsvaart

 

AGENDA​

1. Opening van de jaarvergadering door de voorzitter

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen jaarvergadering 2022 en sociaal verslag 2022

4. Verslag van de penningmeester

5. Verslag van de kascontrolecommissie

6. Bestuursverkiezing:

- tussentijds aftredend: Peter Schlepers

- aftredend en niet herkiesbaar: Patricia Nanning en Evelien Hulter

- aftredend en herkiesbaar: John Haverkort

- verkiesbaar: Marlies Hofman en Cisca Scholing

7. Rondvraag (vragen kunnen ook per mail worden doorgegeven via info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl)

8. Afsluiten van de jaarvergadering door de voorzitter

 

Pauze

Toelichten lopende zaken en bespreken van door leden aangeleverde zaken die onze aandacht verdienen.

Daarna is er gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten.