Algemene ledenvergadering PBD 5 april

03 april 2023

Vragen aan leden van PBD:

- Hebt u de flyer met de uitnodiging voor de ALV ontvangen? Zo ja hebt u uw emailadres doorgegeven aan ons doorgegeven via: info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl?. Als u dat nog niet hebt gedaan het verzoek om dat alsnog te doen, zodat wij in de toekomst eenvoudiger contact op kunnen opnemen.

- Hebt u de flyer niet ontvangen? Waarschijnlijk hebben wij in dat geval nog een oud adres in ons bestand staan. Wilt u de juiste adresgegevens aan ons mailen via: info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl?

- In de flyer hebben wij ook gevraagd bij ons aan te geven wat voor u als lid van plaatselijk belang belangrijk is. Dit kunt u ook doorgeven via hetzelfde emailadres.