Overhangend groen

14 april 2023

Overhangend groen bij trottoirs

We krijgen wel eens klachten over overhangend groen bij trottoirs.
Als dit teveel wordt kan het een beperking geven voor voetgangers, zeker als zij gebruik moeten maken van een rollator of scootmobiel.

Onze mening is dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze tuinen en dit overhangende groen. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen!!

Wij hebben deze problematiek ook bij de gemeente aangekaart.
Zij gaan het ook extra aandacht geven en indien nodig de bewoners erop wijzen.