Fietsbrug geplaatst en in gebruik genomen

06 juli 2023

We zijn blij dat de fietsbrug in de Mien Ruyslaan in gebruik is genomen. Een tijdje geleden was de onveilige situatie door ons bij de gemeente aangekaart. We hebben gepleit voor een vrijliggend fietspad.

Het heeft even geduurd, maar het resultaat is mooi geworden.

Deze morgen is onder grote belangstelling de brug geopend. Namens de gemeente was onder meer wethouder Te Rietstap aanwezig. Hij gaf aan dat deze brug bijdraagt aan 'Samen Veilig op weg'. Verder noemde hij het doorlopende contact tussen de gemeente en PBD.

Ook waren er mensen uit de buurt aanwezig, kinderen van De Ark en de regionale pers.

Al met al een mooie opening.