Eén coffeeshop in de gemeente Hardenberg

03 augustus 2023

Plaatselijk Belang Dedemsvaart heeft bij de raad en het college aandacht gevraagd voor het volgende:

In de gemeente Hardenberg heeft de burgemeester de 'Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Hardenberg 2021' vastgesteld. Zie de volgende passage uit de beleidsregel:

2.2 Maximumstelsel

Gemeenten hebben ervoor kunnen kiezen om een nuloptiebeleid of een maximumstelsel te voeren. Bij een maximumstelsel stelt de gemeente een maximum aan het aantal coffeeshops dat zij toestaat binnen haar gemeentegrenzen. Wanneer een gemeente heeft gekozen voor het nuloptiebeleid, worden er geen coffeeshops binnen de gemeentegrenzen toegestaan. De gemeente Hardenberg hanteert een maximumstelsel waarbij maximaal één coffeeshop toegestaan wordt binnen de gemeente, en meer specifiek, enkel in de kern Dedemsvaart. Vestiging van een coffeeshop in een andere kern dan Dedemsvaart wordt niet toegestaan etc.

In contacten die wij vorig jaar hadden met een afvaardiging van de raad hebben wij voor de specifieke situatie van Dedemsvaart aandacht gevraagd. Tijdens het bezoek dat het college aan Dedemsvaart heeft gebracht is dit onderwerp ook aan de orde geweest.

Er is één coffeeshop in de gemeente Hardenberg, momenteel gevestigd aan de Wisseling in Dedemsvaart. Het ziet er naar uit dat deze situatie vooralsnog zo zal blijven.

Op grond van de huidige regelgeving is, op het moment dat deze coffeeshop de werkzaamheden zal stoppen, of wil verhuizen, vestiging van een nieuwe coffeeshop slechts toegestaan in Dedemsvaart.

In onze optiek zou het logisch en redelijk zijn dat, op een dergelijk moment, vestiging van een coffeeshop niet alleen in Dedemsvaart mogelijk is, dit zou ook in één van de andere kernen van de gemeente mogelijk moeten kunnen zijn.

Wij hebben gevraagd de betreffende beleidsregel aan te passen.

Inmiddels is een gesprek met de burgemeester gepland voor september.