Groot onderhoud diverse wegen

19 december 2023

Groot onderhoud van diverse wegen.

In 2024 wordt de Dedemsvaartseweg-Noord / Tottenhamstraat onderhouden. Het betreft het gedeelte vanaf het Rheezerend tot aan de kruising Stobbenplasweg.

De Dedemsvaartsweg is al jaren een heikel punt als het gaat om de gereden snelheid. Afgelopen zomer was er kort sprake van dat onderhoud eerder kon plaats vinden. Vanuit het college van B&W kregen we echter de opdracht mee om onderhoud te combineren met aanvullende maatregelen. Die opdracht stond reeds in het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP, 2022). Op basis daarvan zijn we begonnen met de planvorming. Ik licht u dat graag toe in deze mail. Zie plaatje voor het eerste verkeerskundige schetsontwerp.

Aanvullende maatregelen t.b.v. snelheid

In het verleden is er al eens sprake van geweest om meer drempels aan te leggen. Onder andere vanwege de bebouwing kort op de rijbaan is dit niet (volledig) gelukt. Daarnaast is de Dedemsvaartseweg onderdeel van het Routenetwerk Landbouwverkeer en rijdt er een buslijn. Drempels zijn voor deze partijen geen ideale oplossing. Hetzelfde geldt voor de hulpdiensten.

Ons voorstel is om de weg te voorzien van drie uitbuigingen, waarvan twee op een kruising. De loop van de oude Dedemsvaart biedt een prima ruimte voor dergelijke maatregelen. We stellen voor om deze slingers te voorzien van een flauw plateau.

Fietsroute

In het Fietsplan (eveneens uit 2022) wordt de Dedemsvaartseweg genoemd als hoofdfietsroute Dedemsvaart – Hardenberg. Alle hoofdfietsroutes willen we veiliger, comfortabeler en sneller maken voor fietsers. Hier onder andere door de Dedemsvaartseweg-Zuid om te bouwen tot fietsstraat. Dat staat grof gepland over 5 jaar.

Het combineren van dit plan met het onderhoud op de Noord-zijde is niet haalbaar. We kiezen ervoor om wél fietsstroken aan te leggen op de Noord- zijde, ook al geeft dat in de toekomst een dubbele fietsvoorzieningen. Bestemmingsverkeer blijft daar immers fietsend welkom. We willen de fietsstroken aanbrengen volgens de meest recente richtlijnen, dus ze worden verbreed van 1,0 naar 1,7m. Dat geeft meer ruimte voor de fietsers op de Dedemsvaartseweg-Noord.

In gesprek

De gemeente wil hierover in gesprek met de Plaatselijke Belangen van Lutten en Dedemsvaart.

Deze gezamenlijke afspraak zal begin januari 2024 plaatsvinden.

Uitvoering

De uitvoering is gepland in 2024. Een concrete planning is er nog niet, daarover worden de plaatselijke belangen en andere belanghebbenden later geïnformeerd.

Aanwonenden

Vanzelfsprekend worden de aanwonenden daarna ook geïnformeerd en gaan we daar ook mee om tafel. De Plaatselijke Belangen mogen vooruitlopend daarop alvast over de plannen. 

Dat is doen wij onder meer op deze wijze.