Onderliggende stukken ALV nu op website beschikbaar

12 april 2024

Beste leden van PBD,

Op deze website staat, onder het kopje 'verslagen', bij 'jaarverslag 2023', alle informatie voor de Algemene Leden Vergadering die plaatsvindt op woensdag 17 april a.s.

In het boekje is ondermeer de agenda voor die avond opgenomen, verder het verslag van de ALV van vorig jaar.

Ook kunt u kennis nemen van het sociaal jaarverslag 2023. Hierin geven we informatie over de bestuurssamenstelling en over onderwerpen waarmee we ons in 2023 zoals hebben bezig gehouden.

Bent u er woensdagavond bij in De Baron?

Graag tot dan,

Bestuur PBD