Goede ledenvergadering PBD

19 april 2024

Beste leden,

Enkele tientallen betrokken leden, een paar raadsleden en onze contactambtenaar Erwin Plasman bezochten onze ledenvergadering op woensdag 17 april jl.

In deze vergadering legde wij als bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar. Het sociaal jaarverslag en het financiële verslag over 2023 werden met de leden gedeeld.

We kunnen constateren dat er het afgelopen jaar best het een en ander is gebeurd in ons dorp en dat er veel zaken zijn gerealiseerd. 

Afscheid namen we van het bestuurslid Wim Kloek. Helaas is er op dit moment nog geen opvolger voor hem gevonden. Daarnaast stopte Hanneke van Dijk met het up-to-date houden van de ledenadministratie. "Wim en Hanneke bedankt voor jullie inzet".

Van de voorzitter, John Haverkort, kregen beide een bos bloemen.

Enthousiast zullen we ons blijven inzetten voor ons dorp.

John, Cisca, Marlies, Pier, Erwin en Ada