Persbericht 60 km zones in het buitengebied

05 november 2014

Persbericht gemeente Hardenberg

Maandag 3 november 2014
Nog dit jaar 60-kilometerzones in het buitengebied
Nagenoeg alle wegen in het buitengebied worden aangewezen als 60-kilometerzone. De eerste 60-kilometerborden worden vanaf eind november geplaatst. Alleen de wegen die de verschillende kernen met elkaar verbinden, houden een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.
De erftoegangswegen in het buitengebied zijn vaak smal en worden vaak alleen gebruikt door lokaal (landbouw)verkeer en fietsers. Te hoge snelheden op deze wegen, waar gemotoriseerd verkeer zich mengt met langzaam (fiets)verkeer, kunnen verkeersonveilige situaties opleveren. Om de verkeersveiligheid in het buitengebied te vergroten, worden nagenoeg alle wegen in het buitengebied aangewezen als 60-kilometerzone.
Bebording
In een 60-kilometerzone wordt het begin en eind van de zone aangeduid met duidelijke bebording in de vorm van 60-kilometerzoneportalen. Verder wordt bij het begin van een 60-kilometerzone een dwarsmarkering op het wegdek aangebracht. Ook wordt de tekst ‘60’ bij het begin van de zone op het wegdek aangegeven. Enkele specifieke wegen krijgen vanwege hun functie en de manier waarop de weg is ingericht en wordt gebruikt ook een zogenaamde 60-kilometer belijning. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bredere wegen die een belangrijke school-thuisroute zijn. Op de meeste wegen worden echter geen aanvullende ‘fysieke’ maatregelen genomen.
Voorrangssituatie
Verkeer van rechts heeft in een 60-kilometerzone voorrang. Dit betekent dat eventuele afwijkende voorrangsregelingen met het invoeren van de 60-kilometerzone worden opgeheven. Op een aantal wegen worden op kruisingen markering aangebracht die de weggebruiker attenderen op de gelijkwaardigheid van de kruisingen. Ook worden weggebruikers op de gewijzigde situatie geattendeerd door middel van tijdelijke (gele) bebording.
Planning
De verkeersbesluiten die het instellen van een 60-kilometerzone mogelijk maken, liggen vanaf 12 tot 24 november 2014 ter inzage. Het inrichten van de eerste wegen in het buitengebied als 60-kilometerzone start eind november en is naar verwachting voor de zomer van 2015 afgerond.
Het inrichten van het buitengebied van de gemeente Hardenberg als 60-kilometerzone is mede mogelijk dankzij een BDU-subsidie van de provincie Overijssel.
Noot voor de redactie – Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carina van der Veen, communicatieadviseur.
T| 0523 – 28 92 74
M| 06 – 22 46 78 79
E| carina.vanderveen@ommen-hardenberg.nl