Eikenprocessierups!

15 mei 2015

 

 

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups zie je vooral in eikenbomen. De brandharen van deze rups kunnen in de periode van mei tot september verschillende klachten veroorzaken.

De eikenprocessievlinder legt voor de winter haar eitjes in de toppen van (vooral) eikenbomen. Eind april komen de rupsen uit de eitjes en tussen half mei en eind juni krijgen ze brandharen. In juli verpopt de rups zich tot een grijze nachtvlinder.

Het nest van de eikenprocessierups is een dicht web van vervellingshuidjes met brandharen en uitwerpselen. Van half mei tot september zijn de gezondheidsrisico’s het grootst. Met hun weerhaakjes dringen de brandharen gemakkelijk in huid, ogen en luchtwegen. De klachten die op kunnen treden zijn jeuk, huiduitslag, irritaties aan ogen of luchtwegen.

De gemeenten Ommen en Hardenberg bestrijden de rups in dichtbevolkte gebieden intensief. In natuurgebieden met voldoende natuurlijke vijanden worden de nesten niet verwijderd. De rups wordt alleen bestreden in gemeente bomen, bij overlast op particulier terrein kunnen de gemeenten u wel in contact brengen met een deskundig bestrijdingsbedrijf.

Vermijd contact met rupsen en nesten, zorg bij bezoek aan een gebied met eikenprocessierupsen dat uw hals, armen en benen goed bedekt zijn en ga niet op de grond zitten.

Komt u toch in contact met de rupsen, spoel de huid of ogen goed met water. Was kleding op 60°C. Klachten verdwijnen meestal binnen twee weken. Neemt u bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Een uitgebreide versie van deze tekst is te vinden op www.ommen.nl of www.Hardenberg.nl

Meer informatie (Ommen)

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Ommen via telefoonnummer 14 0529 of meldpunt@ommen-hardenberg.nl

 

Meer informatie (Hardenberg

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Hardenberg via telefoonnummer 14 0523 of meldpunt@ommen-hardenberg.nl.