Enquete geldautomaten in kernen

15 augustus 2015

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende onderzoek. Graag via de link de enquete over geldautomaten in kleine kernen invullen voor 8 september. Ook als men geen problemen ondervindt, wel graag invullen!!!

 

Deze brief ontvingen we via de gemeente HARDENBERG.

Beste besturen van dorpsorganisaties (plaatselijke belangen, dorpshuizen, MFA’s e.d.)

 

Hierbij ontvangt u een vraag van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK), die voor de provincie onderzoekt hoe het met de geldautomaten in uw dorp is gesteld. Zoals wellicht bekend, hebben de banken toegezegd om binnen een straal van 5 km minstens één geldautomaat of een andere voorziening voor contant geld in stand te houden. Toch zullen er nog geldautomaten verdwijnen.

 

Uit een vooronderzoek van de OVKK is gebleken dat men zich in de kleine kernen grote zorgen maakt. De provincie wil zoveel mogelijk voorkomen dat er reële problemen gaan ontstaan in de voorziening voor contant geld. Om deze reden is een enquête met een beperkt aantal vragen ontwikkeld, bereikbaar via:

 

http://tinyurl.com/OVKK-onderzoek-geldautomaten

 

U wordt vriendelijk verzocht om uiterlijk 8 september de enquête in te vullen. Ook als u geen problemen ervaart, is het van belang aan de enquête mee te doen. De provincie zal de antwoorden analyseren en met de betrokken banken afspraken maken over het beschikbaar houden van deze voorzieningen in de kleine kernen van Overijssel.

 

Namens de OVKK bij voorbaat dank voor uw medewerking.

PB Dedemsvaart zou graag zien dat u ook medewerking verleent door de vragen te beantwoorden. Bij voorbaat dank.